Học HTML – Tổng hợp các thẻ tag trong html và html 5

Bài này thuộc phần 7 nằm trong tổng 9 phần của serie Học HTML cơ bản

Trong quá trình học html mình nhận thấy thông thường chúng ta chỉ sử dụng khoảng 20 tag phổ biến có trong kho tài liệu html. Nhưng đã là một developer thì không thể chỉ nhớ mỗi 20 cái tag đó để kiếm cơm mà chúng ta lên tham khảo những cú pháp các tag mới để củng cố kho kiến thức html của mình. Ở đây mình có tổng hợp lại một số tag của html bao gồm các phiên bản cũ và html 5 nữa giúp cho các bạn trong quá trình học html cơ bản có thể nắm bắt được nhiều thẻ tag mới.

Tag Miêu tả ý nghĩa Phiên bản
<!–…–> Comment cho đoạn code
<!DOCTYPE> Quy định các loại tài liệu
<a> Chỉ định 1 anchor
<abbr> Chỉ định 1 chữ viết tắt
<acronym> Chỉ định 1 từ viết tắt
<address> Chỉ định địa chỉ phần tử
<applet> Phản đối chỉ định một đoạn mã
<area> Chỉ định một vị trí trên bản đồ map
<article> Chỉ định một bài viết cụ thể HTML 5
<aside> Chỉ định một số nội dung liên quan trên trang. HTML 5
<audio> Chèn âm thanh HTML 5
<b> Chữ in đậm
<base> Gán 1 url làm url chính cho toàn trang
<basefont> Loại bỏ font của trang
<bdo> Hiển thị văn bản không tuân thủ thứ tự đã viết bao gồm ý nghĩa của cụm từ cũng bị xáo trộn
<bdi> Nhúng văn bản từ các văn bản khác nhau HTML 5
<bgsound> Chơi nhạc trong nền trình duyệt
<big> Tạo chữ lớn cho văn bản
<blink> Tạo chữ nhấp nháy
<blockquote> Trích dẫn bài viết
<body> Chỉ định nội dung của website
<br> Ngắt xuống dòng
<button> Tạo nút nhấn submit
<canvas> Tạo đồ hoạc bằng script HTML 5
<caption> Tạo chú thích cho bảng
<center> Đưa văn bản hoặc text ra giữa màn hình
<cite> Tạo trích dẫn
<code> Viết code, mã máy
<col> Thiết lập thuộc tính cho bảng
<colgroup> Tạo nhóm cho các cột bảng
<comment> Đặt 1 bình luận trong tài liệu
<datalist> Danh sách tùy chọn giá trị đầu vào HTML 5
<dd> Mô tả, định nghĩa
<del> Gạch giữa đoạn văn bản, mô tả đã xóa văn bản đó
<dfn> Định nghĩa 1 thuật ngữ
<dialog> Tạo một hộp thoại hoặc 1 cửa sổ HTML 5
<dir> Tạo 1 danh sách thư mục
<div> CHỉ định một phần trong tài liệu html
<dl> Tạo danh sách có mô tả, định nghĩa
<dt> Định nghĩa tên danh sách
<em> in nghiêng văn bản
<embed> Dán một mã bên ngoài trang không nằm trong html hiện hành HTML 5
<fieldset> Tạo các trường nhập văn bản
<figcaption> Tạo chú thích cho hình ảnh HTML 5
<figure> Xác định chứa 1 hình ảnh HTML 5
<font> tạo font chữ, màu chữ
<footer> Chỉ định hoặc tạo chân trang cho tài liệu web HTML 5
<form> Chỉ định hình thức cho from nhập liệu
<frame> Tạo một cửa sổ phụ
<frameset> Tạo 1 tập hợp các khung hình
<h1> to <h6> Tiêu đề từ h1 đến h6
<head> Nơi ghi thông tin về tài liệu html
<header> Chỉ định tạo phần đầu cho tài liệu web HTML 5
<hr> Tạo một dòng kẻ ngang
<html> Chỉ định 1 tài liệu
<i> tạo văn bản in nghiêng
<iframe> Tạo một của sổ con
<ilayer> Tạo một lớp
<img> Chèn hình ảnh
<input> Tạo dữ liệu đầu vào
<ins> Chèn vào 1 văn bản
<isindex> Truy vấn 1 tài liệu thông qua trường văn bản
<kbd> Xác định đầu vào từ bàn phím
<keygen> Xử lý các hình thức từ web, tạo khóa an toàn và gửi khóa công khai HTML 5
<label> Thêm nhãn cho trang như là văn bản, textarea
<layer> Tạo 1 lớp trong văn bản
<legend> Tạo tiêu đề cho khung
<li> Tạo tên danh sách
<link> Tạo phần tử liên kết
<main> Tạo nội dung chính trong tài liệu, chỉ có duy nhất HTML 5
<map> Chèn bản đồ
<mark> Bôi văn bản có mầu vàng, giúp làm nổi bật mục đích muốn truyền tải HTML 5
<marquee> Tạo chữ chạy trong văn bản theo kiểu chỉ định mở rộng
<menu> Tạo một danh sách menu
<menuitem> Dùng để xác định một menu, có thể dùng popup menu HTML 5
<meta> Chỉ định siêu dữ liệu cho trang, nhưng không được hiển thị ra màn hình
<meter> Hiển thị phép đo vô hướng trong phạm vi định sẵn
<multicol> Tạo nhiều cột văn bản, cho phép kiểm soát số lượng
<nav> Chỉ định khu vực chỉ chứa liên kết điều hướng HTML 5
<nobr> Không cho phép văn bản xuống dòng, kể cả phải phá vỡ trang. Chỉ dùng lại khi có lệnh ngắt
<noembed> Dùng để thay thế hỗ trợ các trình duyệt không hỗ trợ <embed>
<noframes> Dùng thay thế cho trình duyệt không hỗ trợ <frame>
<noscript> Hiển thị tin nhắn thay cho các trình duyệt không hỗ trợ script nhưng lại hỗ trợ scripting
<object> Nhúng đa phương tiện các đối tượng trong tài liệu
<ol> Tạo danh sách tự động
<optgroup> Gộp các tùy chọn giúp người dùng dễ nhận biết đâu là thu mục mẹ, thư mục con
<option> Tạo ra danh sách xổ xuống
<output> Xác định kết quả của phép tính HTML 5
<p> Chỉ định 1 đoạn văn bản
<param> Chỉ định tham số cho đối tượng
<plaintext> Dùng để kiểm xoát các thẻ trong tài liệu được chính xác
<pre> Dùng để gõ code hoặc mã máy
<progress> Dùng để kiểm tra tiến độ hoàn thành công việc của nhiệm vụ đặt ra HTML 5
<q> Chỉnh định 1 trích dẫn ngắn
<rp> Xác định trình duyệt có hỗ trợ chủ thích ruby ( ngôn ngữ Đông Á ) HTML 5
<rt> Tạo 1 chú thích ruby HTML 5
<ruby> Chỉ rõ chú thích ruby do Đông Á phát âm HTML 5
<s> Gạch ngang văn bản
<samp> Chỉ định mẫu mã máy
<script> Nhúng kịch bản web
<section> Chỉ định 1 phần trong 1 tài liệu HTML 5
<select> Tạo 1 danh sách lựa chọn
<spacer> Tạo ra 1 không gian trắng, giống dạng background
<small> Tạo văn bản chữ nhỏ
<source> Dùng để chứa 1 tập tin có thể là video hoặc âm thanh HTML 5
<span> Chỉ định 1 phần trong 1 tài liệu
<strike> Gạch ngang văn bản
<strong> in đậm
<style> Tạo kiểu cho văn bản cụ thể là css
<sub> tạo văn bản nhỏ dưới chân văn bản lớn
<summary> Tạo drop tóm tắt cho một văn bản HTML 5
<sup> tạo văn bản nhỏ dưới chân văn bản lớn
<table> Tạo ra 1 bảng
<tbody> Chứa toàn bộ nội dung của bảng
<td> Tạo ô trong bảng
<textarea> Mô tả cho khung nhập liệu
<tfoot> Tạo chân bảng, sẽ không bị chia thành các cột
<th> Tạo tiêu đề bảng
<thead> Tạo tiêu đề bảng
<time> Chèn thời gian chi tiết HTML 5
<title> Tiêu đề tài liệu
<tr> Tạo dòng của bảng
<track> Chèn nhạc vào văn bản HTML 5
<tt> Tạo văn bản mô tả cho văn bản <p>
<u> Gạch chân văn bản
<ul> Tạo danh sách không sắp xếp
<var> Định nghĩa 1 biến
<video> Chèn video vào văn bản HTML 5
<wbr> Chỉ định điểm dừng cho một văn bản
<xmp> Hiển thị đung văn bản nhập vào dù là code

Trên đây là tập hợp các thẻ tag trong html, các bạn có thời gian hãy cố gắng học về nó nhé, sẽ rất có ích về sau đó.

Bài viết khác cùng serie

Bảo Nguyễn

Đam mê dòng nhạc Bolero, thích con gái phong cách công sở và thích bàn luận quân sự. Đã từng học tại HaUI khóa K16.

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Nhật Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Nhật
Guest
Nhật

Em chào anh Bảo. Cám ơn a rất nhiều

Create AccountLog In Your Account