Bảo Nguyễn

Đam mê dòng nhạc Bolero, thích con gái phong cách công sở và thích bàn luận quân sự. Đã từng học tại HaUI khóa K16.

Leave a Reply

1 Comment on "Hướng dẫn tạo app facebook và lấy App ID, Secret Key"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted

Create AccountLog In Your Account