Hướng dẫn các cách giúp tăng tốc độ load website dành cho wordpress, các bước tối ưu điểm số tốt nhất của PageSpeed Insights từ a đến z.

Bài này thuộc phần 1 nằm trong tổng 2 phần của serie Tăng tốc wordpress

PageSpeed Insights là một công cụ tập hợp các tiêu chí đánh giá của google về độ phản hồi và tốc độ load website, nhằm giúp bạn có một cái nhìn và phương pháp tối ưu tốt hơn
Xem chi tiết

Bài này thuộc phần 2 nằm trong tổng 2 phần của serie Tăng tốc wordpress

Việc tối ưu hóa Css và Javascipt cho wordpress nói riêng và tất cả các mã nguồn khác nói chung là một trong những công việc quan trọng. Đây là một trong những yếu tố giúp website bạn
Xem chi tiết

Create AccountLog In Your Account