Permalink ( đường dẫn tĩnh ) của website wordpress và là một trong những yếu tố giúp công cụ tìm kiếm đánh giá và xếp hạng thứ hạng website của bạn trên bộ máy tìm kiếm của họ.
Xem chi tiết

Create AccountLog In Your Account